ورود / ثبت نام
  • نام کاربری شما معادل کد ملی شماست
  • کد پیشنهاد را برای پیگیری نزد خود نگه دارید
  • اگر قبلا با کد ملی تان پیشنهاد ثبت کرده اید می توانید با استفاده از آن لاگین نمایید
  • اگر قبلا با کد ملی تان پیشنهاد ثبت کرده اید می توانید با استفاده از آن ، پیشنهاد جدید دیگری را ثبت نمایید
رمز عبور
تکرار رمز عبور
مشخصات اولیه

لطفاٌ عنوان را بطور خلاصه و مفید وارد نموده و از کلمات کلیدی در آن استفاده نمایید.عنوان پیشنهاد باید به گونه ای انتخاب شود که گویای هدف اصلی پیشنهاد باشد و از کلی گویی پرهیز نمایید

در صورتی که پیشنهاد شما در ارتباط با یکی از فراخوان های اعلام شده می باشد، باید آنرا انتخاب نمایید

فراخوان ها مربوط به یک بازه زمانی هستند که بعد از آن، از دسترس خارج می شوند

پیشنهاد کمی: پیشنهادی است که امکان محاسبه آثار اجرایی آن از نظر درآمد در قالب اعداد و ارقام وجود دارد

پیشنهاد کیفی : پیشنهادی است که امکان محاسبه آثار اجرایی آن از نظر درآمد در قالب اعداد و ارقام به آسانی وجود ندارد

کلمات کلیدی را با tab , enter از هم جدا نمایید

تاثیرات حاصل از اجرای پیشنهاد خود را انتخاب نمائید

این تاثیرات می تواند با توجه به کمی یا کیفی بودن پیشنهاد متغیر باشد

لطفا زمینه یا زمینه های مرتبط با پیشنهاد خود را انتخاب نمائید

شرح کامل
ریال
ریال
فایل های ضمیمه حداکثر حجم آپلود : 4882 کیلو بایت نوع فایل ها مجاز برای آپلود : .jpg,.png,.jpeg,.zip,.docx,.doc,.xls,.xlsx,.pdf,.txt